VÍTÁME VÁS V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ BEAUTYBOX.CZ

Kontakt:
www.beautybox.cz
Sídlo společnosti:
SkyTech Corporation s.r.o.
K Náhonu 987/6, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 248 13 541
DIČ: CZ24813541
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176659 .
Pozor! Toto je pouze sídlo společnosti, pro kontakt s námi použijte emailovou adresu nebo telefon.

Obchodní podmínky:

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků. Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a dle specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

Firma SkyTech Corporation s.r.o. nabízí na stránkách www.beautybox.cz pouze nové a nepoužité zboží, není-li uvedeno jinak. Reklamace se řídí dle reklamačního řádu.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.beautybox.cz jsou závazné s výjimkou dlouhodobých předobjednávek, u nichž je nezávaznost výslovně uvedena. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému www.beautybox.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuté k prodeji, obchodování nebo zapůjčeny třetím osobám mimo SkyTech Corporation s.r.o.
7. Jsme plátci DPH.

B. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost podle občanského zákoníku od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží odstoupit (určující je datum odeslání). Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné (dopravné). Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží.

C. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

U objednávek zadaných o státní svátky nebo o jeden den dříve bude dodací lhůta zboží o několik pracovních dnů prodloužena.

 

Berte prosím na vědomí, že platby v hotovosti neakceptujeme. Platba v hotovosti není možná ani při osobním odběru zboží.